Pożyczki

pod zastaw

dla firm

Pożyczka pod zastaw ruchomości

Z finansowania mogą skorzystać firmy posiadające własne środki trwałe (aktywa rzeczowe), które mogłyby stanowić zabezpieczenie pożyczki. Pożyczka w uproszczonej procedurze przyznawana jest na podstawie oceny zabezpieczenie i przeznaczania finansowania.

Parametry pożyczki:

  • finansowanie do wysokości 50% wartości zabezpieczenia,
  • minimalna wartość pożyczki 100 tys. zł,
  • maksymalna wysokość pożyczki 1 mln zł.

Zabezpieczeniem mogą być ruchomości (środki trwałe) np.: maszyny, urządzenia, środki transportu - stanowiące składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa. Zabezpieczanie ma postać zastawu rejestrowego lub przewłaszczenie pojazdów czy maszyn.

 

 


 

Zamów bezpłatną konsultację: