Pożyczki

pod zastaw

dla firm

 

Czy osoba prywatna może starać się o pożyczkę?

Rozwiązania przeznaczone są dla firm niezależnie od ich formy prawnej. Oznacza to, że z pożyczek mogą skorzystać zarówno spółki kapitałowe jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jednak osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą mogły skorzystać z finansowania. 

Czy badana jest zdolność kredytowa firmy, która ubiega się o finansowanie?

W przypadku pożyczek pozabankowych analizowane jest przede wszystkim zabezpieczenie. Oczekiwana jest również informacja: czym zajmuje się firma, na co będzie przeznaczona pożyczka oraz w jaki sposób jest planowana spłata pożyczki. W niektórych sytuacjach oczekiwana może być również informacji o kondycji finansowej firmy, nie służy to jednak badaniu zdolności kredytowej w rozumieniu bankowym. Taka "prezentacja firmy" - pomaga w uzyskaniu akceptacji pożyczkodawcy.

Czy stosowane są wstępne opłaty?

Nie. Wszystkie pożyczki pozabankowe dostępne w serwisie są bez opłat wstępnych. Wyjątek może dotyczyć jedynie niektórych banków, które pobierają drobną opłatę za rozpatrzenie wniosku.

Jakie są terminy spłaty pożyczki pozabankowej?

Terminy i sposób spłaty pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą być negocjowane indywidualnie. Istnieje możliwość karencji w spłacie jak również spłaty całego zadłużenia (kapitału i odsetek) jednorazowo dopiero na koniec okresu, na który zostało udzielone finansowanie.

Jaki jest koszt pozabankowej pożyczki pod zastaw nieruchomości?

Koszty mogą być różne, ponieważ konkretne warunki pożyczki (oprocentowanie i prowizja) są ustalane indywidualnie w oparciu przede wszystkim o kwotę i okres finansowania oraz wartość zabezpieczenia i przeznaczenie pożyczki. Aby nie wprowadzać nikogo w błąd nie stosuje się ogólnego cennika. Prostym i najlepszym sposobem na uzyskanie konkretnych stawek jest złożenie wniosku o pożyczkę.  

Dlaczego pożyczka pozabankowa jest droższa niż pożyczka z banku?

Koszt finansowania wiąże się zawsze z ponoszonym ryzykiem. Banki dokładnie weryfikują pożyczkobiorców - badają zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy i jego historię w BIK - tym samym ograniczają swoje ryzyko, co pozwala na pobieranie niskich odsetek. Natomiast przy pożyczkach pozabankowych zwykle analizowane jest jedynie zabezpieczenie (nieruchomość). Dlatego nie należy pożyczek pozabankowych traktować jako konkurencję dla pożyczek bankowych, ponieważ są to usługi dla siebie komplementarne.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Rodzaj dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku zależy głównie od rodzaju zabezpieczenia. W pierwszym, wstępnym etapie wystarczą zwykle podstawowe informacje, na podstawie których określona zostanie lista odpowiednich dokumentów.

Czy nieruchomość musi być własnością pożyczkobiorcy?

Nieruchomość stanowiąca zabezpieczanie może należeć do innej firmy lub osoby prywatnej.  

Czy pożyczkę można wcześniej spłacić?

Tak. Umowa pożyczki może zawierać opcję wcześniejszej jej spłaty. Pozwali to tym samym płacić odsetki za okres faktycznego korzystania z gotówki.

Ile ofert dostanie moja firma?

Ideą serwisu jest dawać Klientom - o ile to możliwe - pełny wybór. Dlatego pożyczka z zasady procedowana jest równolegle u różnych pożyczkodawców. Ostateczne liczba ofert uzależniona jest jednak od akceptacji zabezpieczenia, indywidualnie przez każdego z pożyczkodawców.

Czy firma z komornikiem może starać się o pożyczkę?

Tak. Pożyczka pod zastaw jest rozwiązaniem, które pozwala uzyskać finansowania m.in. na spłatę roszczeń komorniczych, zaległości wobec ZUS i US, wypowiedzianych kredytów bankowych i innych zadłużeń.

Czy firma zarejestrowana za granicą może starać się o pożyczkę pod zastaw nieruchomości? 

Kluczowa w tym wypadku jest lokalizacja nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje w Polsce, to pod takie zabezpieczenie firma zarejestrowana za granicą może ubiegać się o finansowanie.

Czy firma będzie musiała zapłacić podatek od otrzymanej pożyczki?

Kiedy pożyczkodawca podlega regulacjom ustawy o VAT (jest podatnikiem VAT) umowa pożyczki jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z zasadą o nieobciążaniu jednej czynności podwójnym opodatkowaniem. Dodać również należy, że udzielanie pożyczek jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT (art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Czy pożyczkę można wpisać w koszty firmy?

Tak. Odsetki i prowizja stanowią koszt uzyskania przychodu, który pomniejszy podatek dochodowy.  

Jak długo rozpatrywane są wnioski o pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

W zależności od pożyczkodawcy. Przy pożyczce pozabankowe na uzyskanie decyzje potrzeba zwykle ok. trzech dni. W bankach wnioski są rozpatrywane znacznie dłużej i czas oczekiwania na decyzje to nawet kilka tygodni.

 

 


 

Zamów bezpłatną konsultację: