Pożyczki

pod zastaw

dla firm

Pożyczki pod zastaw - częste pytania:

Czy osoba prywatna może starać się o pożyczkę?

Rozwiązania przeznaczone są dla firm niezależnie od ich formy prawnej. Oznacza to, że z pożyczek mogą skorzystać zarówno spółki kapitałowe jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jednak osoby nie prowadzące działalności gospodarczej nie będą mogły skorzystać z finansowania. 

Czy badana jest zdolność kredytowa firmy, która ubiega się o finansowanie?

W przypadku pożyczek pozabankowych analizowane jest przede wszystkim zabezpieczenie. Oczekiwana jest także informacja: czym zajmuje się firma, na co będzie przeznaczona pożyczka oraz w jaki sposób jest planowana spłata pożyczki. Oczekiwana może być również informacji o kondycji finansowej firmy, nie służy to jednak badaniu zdolności kredytowej w rozumieniu bankowym. Taka "prezentacja firmy" - pomaga w uzyskaniu akceptacji pożyczkodawcy.

Czy stosowane są wstępne opłaty?

Nie. Wszystkie pożyczki pozabankowe dostępne w serwisie są bez opłat wstępnych. Bez obaw, bezpiecznie można aplikować o pożyczkę pod zastaw hipoteki, ponieważ pierwszą pobraną opłatą jest dopiero prowizja, potrąca od kwoty wypłacanej pożyczki. Wyjątek może dotyczyć jedynie niektórych banków, które pobierają drobną opłatę za rozpatrzenie wniosku.

Jakie są terminy spłaty pożyczki pozabankowej?

Terminy i sposób spłaty pożyczki pod zastaw na nieruchomości mogą być negocjowane indywidualnie. Istnieje możliwość karencji w spłacie jak również spłaty całego zadłużenia (kapitału i odsetek) jednorazowo dopiero na koniec okresu, na który zostało udzielone finansowanie.

Jaki jest koszt pozabankowej pożyczki pod zastaw nieruchomości?

Koszty mogą być różne, ponieważ konkretne warunki pożyczki (oprocentowanie i prowizja) są ustalane indywidualnie w oparciu przede wszystkim o kwotę i okres finansowania oraz wartość zabezpieczenia i przeznaczenie pożyczki. Aby nie wprowadzać nikogo w błąd, nie stosuje się ogólnego cennika. Prostym i najlepszym sposobem na uzyskanie konkretnych stawek jest złożenie wniosku o pożyczkę.  

Dlaczego pożyczka pozabankowa jest droższa niż pożyczka z banku?

Koszt finansowania wiąże się zawsze z ponoszonym ryzykiem. Banki dokładnie weryfikują pożyczkobiorców - badają zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy oraz jego opinie i historię w BIK - tym samym ograniczają swoje ryzyko. Oznacza to, że dla banku udzielenie pożyczki jest bezpieczne, co pozwala na pobieranie niskich odsetek. Natomiast przy pożyczkach pozabankowych zwykle analizowane jest jedynie zabezpieczenie (nieruchomość). Dlatego nie należy pożyczek pozabankowych traktować jako konkurencję dla pożyczek bankowych, ponieważ są to usługi dla siebie komplementarne.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Rodzaj dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku zależy głównie od rodzaju zabezpieczenia. W pierwszym, wstępnym etapie wystarczą zwykle podstawowe informacje, na podstawie których określona zostanie lista odpowiednich dokumentów.

Czy nieruchomość musi być własnością pożyczkobiorcy?

Pożyczka pod nieruchomość jest rozwiązaniem elastycznym. Nieruchomość stanowiąca zabezpieczanie może należeć do innej firmy lub osoby prywatnej. Właściciel musi w takim wypadku wyrazić zgodę na ustanowienie hipoteki na swojej własności.

Jak ustalana jest wartość nieruchomości?

Nieruchomość oceniana jest zawsze przez analityka funduszu. Wycena nieruchomość może być również wykonana przez rzeczoznawcę, który sporządza wycenę w postaci tzw. operatu szacunkowego. Potrzeba sporządzania wyceny przez rzeczoznawcą majątkowego nie zawsze będzie konieczna i zależy to od indywidualnych uwarunkowań.

Czy pożyczkę można wcześniej spłacić?

Tak. Umowa pożyczki może zawierać opcję wcześniejszej jej spłaty. Pozwali to tym samym płacić odsetki za okres faktycznego korzystania z gotówki.

Ile ofert dostanie moja firma?

Ideą serwisu jest dawać Klientom - o ile to możliwe - pełny wybór. Dlatego pożyczka z zasady procedowana jest równolegle u różnych pożyczkodawców. Ostateczne liczba ofert uzależniona jest jednak od akceptacji zabezpieczenia, indywidualnie przez każdego z pożyczkodawców.

Czy firma z komornikiem może starać się o pożyczkę?

Tak. Pożyczka pod zastaw jest rozwiązaniem również dla zadłużonych firm i pozwala uzyskać finansowania m.in. na spłatę roszczeń komorniczych, zaległości wobec ZUS i US, wypowiedzianych kredytów bankowych i innych zadłużeń. Pozabankowe pożyczki pod zabezpieczenie doskonale sprawdzają się jako np. finansowanie pomostowe dla firm w przejściowych kłopotach. 

Czy firma zarejestrowana za granicą może starać się o pożyczkę pod nieruchomość?

W wypadku pożyczki pod nieruchomość kluczowa jest jej lokalizacja. Jeżeli nieruchomość znajduje w Polsce, to pod takie zabezpieczenie firma zarejestrowana za granicą może ubiegać się o finansowanie. Możliwe jest uzyskanie tylko pożyczki pod nieruchomość zlokalizowaną na terytorium Polski. 

Czy firma będzie musiała zapłacić podatek od otrzymanej pożyczki?

Kiedy pożyczkodawca podlega regulacjom ustawy o VAT (jest podatnikiem VAT) umowa pożyczki jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z zasadą o nieobciążaniu jednej czynności podwójnym opodatkowaniem. Dodać również należy, że udzielanie pożyczek jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT (art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Czy pożyczkę można wpisać w koszty firmy?

Tak. Odsetki i prowizja stanowią koszt uzyskania przychodu, który pomniejszy podatek dochodowy.  

Czy możliwa jest pożyczka pod zastaw online?

Większość czynności związanych z wnioskowaniem, decyzją i otrzymaniem pożyczki pod zastaw nieruchomości można przeprowadzi online. Nie jest konieczna nawet wizyta w siedzibie firmy, a dokumenty można przekazać przez internet. Jednak ostatecznie, aby pożyczka mogła zostać uruchomiona, musi zostać sfinalizowana u notariusza. Notariusz dokona wówczas odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości.

Jak długo rozpatrywane są wnioski o pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

W zależności od pożyczkodawcy. Przy pożyczce pozabankowe na uzyskanie decyzje potrzeba zwykle ok. trzech dni. W bankach wnioski są rozpatrywane znacznie dłużej i czas oczekiwania na opinie analityka i decyzje to nawet kilka tygodni.

 

 


Masz pytanie? Chcesz skorzystać z pożyczki pod zastaw?

Zamów bezpłatną konsultację: